Epidyolex nu ook op recept na advies Zorginstituut Nederland aan Ministerie VWS

15 december 2022

In Nederland is het vanaf 1 december ook mogelijk om epidyolex voor te laten schrijven naast cannabis en cannabisolie. Echter is dit maar voor een kleine groep beschikbaar.

We lopen in Nederland achter op medicinaal cannabis gebied en als dit een zoethoudertje moet zijn, voor alles wat we tekort komen hier zijn we in al die jaren niks vooruitgekomen.

Onderstaand bericht stond op het KNMP

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op advies van het Zorginstituut een aantal geneesmiddelen voorzien van bijlage 2-voorwaarden. Per 1 december kent Epidyolex (cannabidiol) een apotheekinstructie en artsenverklaring. Deze zijn te downloaden op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Ook het middel Ryeqo (relugolix/estradiol/norethisteron) is op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering geplaatst. Voor dit middel heeft ZN geen apotheekinstructie of artsenverklaring ontwikkeld.

Epidyolex

Epidyolex (cannabidiol)  wordt per 1 december 2022 enkel vanuit de basisverzekering vergoed voor een verzekerde die cannabidiol gebruikt als adjuvante therapie bij aanvallen die geassocieerd worden met het Lennox-Gastautsyndroom (LGS) of het syndroom van Dravet (DS), in combinatie met clobazam bij patiënten van 2 jaar en ouder. De behandeling moet worden gestaakt als na 6 maanden gebruik van de onderhoudsdosering de aanvalsfrequentie niet met ten minste 30% is afgenomen. Een apotheekinstructie en artsenverklaring staan op de website van ZN.

Bron