Spaanse regering gaat de voordelen onderzoeken voor legalisering van medicinale cannabis

14 mei 2021

Onderstaand bericht is te lezen op prohibitionpartners.com

Donderdag 13 mei heeft de Comisión de Sanidad y Consumo (Commissie voor Gezondheid en Consumentenzaken van het Spaanse Congres) gestemd voor de oprichting van een subcommissie die uitdrukkelijk tot doel heeft de mogelijkheden van legalisering van medicinale cannabis te onderzoeken door het beleid in andere landen te bestuderen en een rapport op te stellen ter overweging door de regering.

 

Medicinale cannabis wordt in heel Europa steeds meer geliberaliseerd, vooral in westerse landen met hoge inkomens zoals Duitsland, Nederland, Italië en Zwitserland. Meer recentelijk is de toegang geopend in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, met een proefproject voor toegang in Frankrijk en een toenemend aantal patiënten dat cannabismedicatie krijgt in het Verenigd Koninkrijk, zoals geregistreerd door ProjectTwenty21 en het nieuwe NHS-register van cannabispatiënten.

Hoewel Spanje een van de eerste landen in Europa was die het persoonlijk gebruik van cannabis decriminaliseerden, loopt de regelgeving voor medische cannabis achter op een groot deel van West- en Centraal-Europa. Verouderde wetten over de toegang tot medische cannabis verhinderen nog steeds dat patiënten legale medische producten kunnen krijgen, met uitzondering van een beperkt aantal farmaceutische cannabinoïde producten zoals Sativex en Epydiolex. Dit ondanks het feit dat volgens een recente enquête van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek meer dan 90% van het publiek voorstander is van de legalisering van medicinale cannabis in Spanje.
Een baanbrekende stemming

Vandaag stemde de commissie van het Spaanse Congres voor een voorstel dat was ingediend door de Grupo Parlamentario Vasco (Baskische parlementaire groep), met de steun van verschillende groeperingen, waaronder de Observatario España de Cannabis Medicinal (Spaanse waarnemer van medicinale cannabis). Het voorstel, dat met een meerderheid van 20 stemmen voor en 14 stemmen tegen werd goedgekeurd, voorziet in de oprichting van een subcommissie die de effecten van gereguleerde medische cannabissystemen in andere landen zal onderzoeken. De verklaarde doelstellingen zijn onder meer “een stem geven en luisteren naar ervaringen van anderen en naar alles wat onze eigen reflectie kan verrijken: de wettelijke grondslagen, het wetenschappelijk bewijs en de technische moeilijkheden voor de implementatie (van toegang tot medicinale cannabis)”.

Lees meer (Source english)

Lees ook