Ter herinnering aan Dr. Lester Grinspoon die op 92 jarige leeftijd is overleden

09 juli 2020

IACM: De IACM herdenkt Dr. Lester Grinspoon

Dr. Lester Grinspoon, professor aan Harvard, psychiater en auteur van baanbrekende boeken over cannabis, stierf op 25 juni, een dag nadat hij zijn 92e verjaardag had gevierd.

Hij was over de hele wereld vooral bekend om zijn boek “Marihuana: The Forbidden Medicine”, dat samen met James B. Bakalar werd geschreven en in 1993 werd gepubliceerd en in verschillende talen werd vertaald, bijvoorbeeld in het Duits in 1994.

Het opende niet alleen de ogen van het medische potentieel van de cannabisplant voor een breed publiek in de VS, maar ook in EURopa.

Dit boek was een belangrijke inspiratiebron voor de oprichting van de Duitse ACM (Werkgroep Cannabis als Medicijn), waarvan hij erelid was.

Ons medeleven gaat uit naar familie en vrienden en iedereen die hem gekend heeft.

IACM: Die IACM erinnert an Dr. Lester Grinspoon

Dr. Lester Grinspoon, ein Harvard-Professor, Psychiater und Autor bahnbrechender Bücher über Cannabis, verstarb am 25. Juni, einen Tag nach der Feier seines 92. Geburtstag.

Auf der ganzen Welt war er vor allem durch sein Buch „Marihuana: Die verbotene Medizin“ bekannt, das gemeinsam mit James B. Bakalar geschrieben und 1993 veröffentlicht und in mehrere Sprachen übersetzt wurde, zum Beispiel 1994 ins Deutsche.

Damit öffnete es nicht nur einer breiten Öffentlichkeit in den USA, sondern auch in EURopa die Augen für das medizinische Potenzial der Cannabispflanze.

Dieses Buch war eine wichtige Inspiration für die Gründung der deutschen ACM (Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin), deren Ehrenmitglied er war.

IACM: The IACM remembers Dr Lester Grinspoon

Dr Lester Grinspoon, a Harvard professor, psychiatrist, and author of ground-breaking books on cannabis passed away on 25 June, one day after celebrating his 92nd birthday.

Around the world he was mainly known due to his book Marihuana: The Forbidden Medicine, co-written with James B. Bakalar and published in 1993, which was translated into several languages, for example in 1994 into German.

Thus, it not only opened the eyes on the medical potential of the cannabis plant to a broad public in the US, but also in Europe.

This book was an important inspiration the foundation of the German ACM (Association for Cannabis as Medicine), of which he was an honorary member.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany