Medicinale cannabis kan nuttig zijn bij Restless Legs Syndrome (RLS)

23 december 2019

Wetenschap / Mens: Cannabis kan helpen bij restless legs syndrome (RLS)

Een Franse wetenschapper, die al 6 gevallen gepresenteerd had in 2017 van succesvolle zelfmedicatie met cannabis voor het restless legs syndrome (RLS), schreef over 12 extra patiënten, die melde dat ze cannabis gebruiken. Alle patiënten klaagden van ernstig tot zeer ernstig RLS-symptomen en werden behandeld met één of meer beschikbare standaard medicatie met slechte of beperkte werkzaamheid.

De auteur schreef dat “alle, op een patiënt na (patiënt 2) toegaven totale verlichting van de symptomen na het roken van cannabis, maar geen beëindigde huidige RLS behandeling vooral als gevolg van de illegale aspect van cannabis roken en de bezorgdheid over een mogelijk risico voor misbruik en psychoactieve effecten.” Hij voegde eraan toe dat “het potentiële voordeel van het gebruik van cannabis bij patiënten met refractaire RLS derhalve moet worden onderzocht door robuuste klinische proeven.”

Ghorayeb I.More evidence of cannabis efficacy in restless legs syndrome. Sleep Breath, 9. Dezember 2019. [im Druck]

Science/Human: Cannabis may be helpful in restless legs syndrome

A French scientist, who already presented 6 cases on successful self-medication of restless legs syndrome (RLS) with cannabis in 2017 wrote about 12 additional patients, who reported using cannabis. All patients complained of severe to very severe RLS symptoms and were treated with one or more available standard medication with poor or limited efficacy.

The author wrote that “all but one patient (patient 2) admitted total relief of symptoms following cannabis smoking but none discontinued current RLS treatment mainly because of illicit aspect of marijuana smoking and the concern about a potential risk for abuse and psychoactive effects.” He added that “the potential benefit of cannabis use in patients with refractory RLS should therefore be questioned by robust clinical trials.”

Ghorayeb I.More evidence of cannabis efficacy in restless legs syndrome. Sleep Breath, 9. Dezember 2019. [im Druck]

Wissenschaft/Mensch: Cannabis kann beim Restless-Legs-Syndrom hilfreich sein

Ein französischer Wissenschaftler, der bereits im Jahr 2017 einen Artikel über 6 Fälle mit erfolgreicher Selbstmedikation des Restless-Legs-Syndroms (RLS) mit Cannabis publiziert hatte, stellte 12 weitere Patienten vor, die über den Konsum von Cannabis berichteten. Alle Patienten klagten über schwere bis sehr schwere RLS-Symptome und wurden mit einem oder mehreren verfügbaren Standardmedikamenten mit schlechter oder eingeschränkter Wirksamkeit behandelt.

Der Autor schrieb, dass “alle bis auf einen Patienten (Patient 2) eine vollständige Linderung der Symptome nach dem Cannabisrauchen angaben, aber keiner die derzeitige RLS-Behandlung abbrach, hauptsächlich wegen des illegalen Aspekts des Marihuanarauchens und der Besorgnis über ein potenzielles Risiko für Missbrauch und psychoaktive Wirkungen”. Er fügte hinzu, dass “der potenzielle Nutzen des Cannabiskonsums bei Patienten mit refraktärem RLS daher durch solide klinische Studien untersucht werden sollte”.

Ghorayeb I.More evidence of cannabis efficacy in restless legs syndrome. Sleep Breath, 9. Dezember 2019. [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Cannabis kan helpen bij spasticiteit als gevolg van Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS)

Wetenschap / Mens: Cannabis kan helpen bij spasticiteit als gevolg van Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS)

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

Medicinale cannabis bij ALS