Capsaicine kan nuttig zijn bij het cannabinoïde hyperemesis syndroom

15 september 2019

Wetenschap / Mens: Capsaicine kan nuttig zijn bij het cannabis hyperemesis syndroom

In een studie die werd uitgevoerd door de farmaceutische afdeling van het Universitair Ziekenhuis van Colorado in Denver, Verenigde Staten, met 43 patiënten die aan het cannabis hyperemesis syndroom lijden, bleek capsaïcine smeersel behulpzaam. Capsaïcine in verschillende concentraties (0,025%, 0,075% en 0,1%) werd aangebracht op de buik of borst.

De patiënten kregen minder aanvullende medicijnen als capsaïcine is gebruikt (3 in plaats van 4 doses) en 67% van de  bezoeken, waarbij capsaïcine werd gebruikt, vereiste geen verdere behandeling vóór het ontslag. Bovendien is het opiatengebruik geringer bij gebruik van capsaïcine (69 mg in plaats van 167 mg). De auteurs schreven dat “terwijl de medicijn kosten voor Capsaicin minimaal duur waren, de voordelen van dit over-the-counter (OTC) product kan de therapie thuis met OTC-producten versterken en mogelijk onnodige gezondheidsproblemen en de kosten verlagen.” Cannabis- Hyperemesis 3 Syndroom wordt gekenmerkt door braken als gevolg van cannabis en kan zich voordoen bij een klein deel van de cannabisconsumenten (meestal grootgebruikers).

Wagner S, Hoppe J, Zuckerman M, Schwarz K, McLaughlin J. Efficacy and safety of topical capsaicin for cannabinoid hyperemesis syndrome in the emergency department. Clin Toxicol (Phila), 4. September 2019:1-5.

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Capsaicin kann beim Cannabis-Hyperemesis-Syndrom hilfreich sein

In einer Studie, die von der Pharmazeutischen Abteilung des Universitätskrankenhauses von Colorado in Denver, USA, durchgeführt wurde, mit 43 Patienten, die an einem Cannabis Hyperemesis Syndrom litten, erwies sich topisches Capsaicin als hilfreich. Capsaicin in verschiedenen Konzentrationen (0,025 %, 0,075 % und 0,1 %) wurde auf den Bauch oder die Brust aufgetragen.

Die Patienten erhielten weniger zusätzliche Medikamente, wenn Capsaicin verwendet wurde (3 statt 4 Dosen), und 67 % der Besuche, bei denen Capsaicin verwendet wurde, erforderten keine weitere Behandlung vor der Entlassung. Zusätzlich war der Opioidverbrauch bei der Verwendung von Capsaicin geringer (69 mg statt 167 mg). Die Autoren schrieben, dass “während die Medikamentenkosten für Capsaicinbesuche minimal teurer waren, so kann der Nutzen von Capsaicin als rezeptfreies (OTC) Produkt die Therapie zu Hause mit OTC-Produkten stärken und potenziell unnötige Gesundheitsprobleme und -kosten reduzieren”. Das Cannabis-Hyperemesis-3 Syndrom ist gekennzeichnet durch Erbrechen aufgrund von Cannabis und kann bei einem kleinen Teil der Cannabiskonsumenten auftreten.

Wagner S, Hoppe J, Zuckerman M, Schwarz K, McLaughlin J. Efficacy and safety of topical capsaicin for cannabinoid hyperemesis syndrome in the emergency department. Clin Toxicol (Phila), 4. September 2019:1-5.

English

Science/Human: Capsaicin may be helpful in cannabis hyperemesis syndrome

In a study with 43 patients suffering from cannabinoid hyperemesis syndrome conducted by the Department of Pharmacy of the University of Colorado Hospital in Denver, USA, topical capsaicin was shown to be helpful. Capsaicin in different concentrations (0.025%, 0.075% and 0.1%) was applied to the abdomen or the chest.

Patients received fewer additional medications if capsaicin was utilized (4 vs. 3 doses), and 67% of visits where capsaicin was utilized required no further treatment prior to discharge. Additionally, opioid usage was less when utilizing capsaicin (167 versus 69 mg). Authors wrote that “while medication costs for capsaicin visits were minimally more expensive, the utility of capsaicin as an over-the-counter (OTC) product may empower at home therapy with OTC products, decreasing potentially unnecessary healthcare encounters and costs.” Cannabis hyperemesis syndrome is characterised by vomiting due to cannabis and may happen in a small part of cannabis users.

Wagner S, Hoppe J, Zuckerman M, Schwarz K, McLaughlin J. Efficacy and safety of topical capsaicin for cannabinoid hyperemesis syndrome in the emergency department. Clin Toxicol (Phila), 4. September 2019:1-5.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany