Zwitserse Overheid wil Cannabis voor medicinale doeleinden gaan verstrekken

08 juli 2019

Zwitserland: Overheid wil cannabis voor medicinale doeleinden verstrekken

De Zwitserse regering streeft er naar om het verkrijgen van medicinale cannabis te vergemakkelijken voor patiënten.

Op 26 juni stelde ze voor,  het voorschrijven van cannabis voor de behandeling van mensen met kanker of andere ernstige ziekten toe te laten.

Het voorstel zou bij de vervanging van het huidige systeem van toepassing moeten zijn, waarin diegenen die medicinale cannabis nodig hebben, voor een uitzondering moeten vragen bij het Federaal Bureau voor de gezondheid, omdat het gaat om een illegale drug.

“Het voorstel geeft artsen de mogelijkheid om cannabis als onderdeel van hun behandeling voor te schrijven”, zei het Zwitserse kabinet in een verklaring. “De teelt en verwerking van medicinale cannabis, evenals zijn verkoop zou mogelijk geregeld kunnen worden door het Geneesmiddelenbureau van het land, door Swissmedic.”

Reuters vom 26. Juni 2019

Deutsch

Schweiz: Regierung will Cannabis für medizinische Zwecke zur Verfügung stellen

Die Schweizer Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, Patienten den Erwerb von medizinischem Cannabis zu erleichtern. Sie schlug am 26. Juni vor, die Verschreibung von Cannabis zur Behandlung von Menschen mit Krebs oder anderen schwerwiegenden Erkrankungen zuzulassen.

Der Vorschlag würde das derzeitige System ersetzen, bei dem diejenigen, die medizinisches Cannabis benötigen, beim Bundesgesundheitsamt eine Ausnahme beantragen müssen, um eine ansonsten illegale Droge zu erhalten. “Der Vorschlag ermöglicht es Ärzten, Cannabis im Rahmen ihrer Behandlung direkt zu verschreiben”, teilte das Schweizer Kabinett in einer Erklärung mit. “Der Anbau und die Verarbeitung von medizinischem Cannabis sowie sein Verkauf wären dann nach einem von Swissmedic, der Arzneimittelbehörde des Landes, geregelten System möglich.”

Reuters vom 26. Juni 2019

English

Switzerland: Government wants to make cannabis available for medical use

The Swiss government aims to make it easier for patients to get medical cannabis, proposing on 26 June to allow prescriptions for cannabis to treat people suffering from cancer or other serious conditions.

The proposal would replace the current system, in which those seeking medical cannabis must apply for an exception from the Federal Health Office to get what is otherwise an illegal drug. “The proposal makes it possible for doctors to directly prescribe cannabis as part of their treatment,” the Swiss cabinet said in a statement. “Growing and processing medical cannabis as well as its sale would then be possible under a system regulated” by Swissmedic, the country’s drug regulatory agency.

Reuters of 26 June 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany