CBD extracten effectief tegen aanvallen geassocieerd met Tubereuze sclerose

24 mei 2019

Wetenschap/Mens: Volgens een grote studie zijn CBD extracten effectief tegen aanvallen geassocieerd met Tubereuze sclerose

GW Pharmaceuticals kondigde positieve resultaten aan van een placebo-gecontroleerde fase 3 klinische proef met Epidiolex, een CBD-rijke cannabisextract voor de behandeling van aanvallen geassocieerd met Tubereuze Sclerose Complex, een zeldzame en ernstige vorm van epilepsie in de kindertijd.

In deze studie bereikte Epidiolex het primaire eindpunt, namelijk de vermindering van de frequentie van de aanvallen in vergelijking met de basislijn door Epidiolex in vergelijking met placebo. De resultaten voor het 25 -, alsmede voor de 50 mg/kg/dag dosisgroep waren vergelijkbaar, waar de vermindering van de aanvallen van basislijn tot 48,6% en 47,5% vergeleken met 26,5% voor placebo. “De positieve uitkomst van deze studie met Epidiolex bij patiënten met Tubereuze sclerose breidt onze kennis van deze onlangs beschikbare geneesmiddelen en de potentiële voordelen ervan buiten de huidige vermeldingen,” zei Dr. Elizabeth Thiele, directeur van de Herscot centrum voor Tubereuze sclerose complex in het algemene ziekenhuis van Massachusetts, hoogleraar neurologie aan Harvard Medical School en leidende onderzoeker van de studie.

GW pharmaceuticals of 6 May 2019

English

Science/Human: CBD extracts effective against seizures associated with tuberous sclerosis according to large study

GW pharmaceuticals announced positive results of a placebo-controlled Phase 3 clinical trial of Epidiolex, a CBD rich cannabis extract, in the treatment of seizures associated with Tuberous Sclerosis Complex, a rare and severe form of childhood-onset epilepsy.

In this trial, Epidiolex met its primary endpoint, which was the reduction in seizure frequency compared to baseline of the Epidiolex group vs placebo. Results for both the 25 and 50 mg/kg/day dose groups were similar, with seizure reductions of 48.6% and 47.5% from baseline respectively, vs 26.5% for placebo. “The positive outcome in this trial of Epidiolex in patients with Tuberous Sclerosis Complex expands both our knowledge of this newly available medicine and its potential utility beyond the current indications,” stated Dr Elizabeth Thiele, Director of the Herscot Center for Tuberous Sclerosis Complex at Massachusetts General Hospital, Professor of Neurology at Harvard Medical School and the lead investigator of the trial.

GW pharmaceuticals of 6 May 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees hier meer over wat CBD nog meer voor voordelen heeft