Cannabis biedt verlichting symptomen breed scala van ziekten

17 september 2018

Wetenschap/mens: Cannabis biedt verlichting van symptomen voor een breed scala van ziekten

Door middel van nieuwe mobiele technologieën (app) bevonden de onderzoekers aan de Universiteit van New Mexico dat medicinale cannabis zorgt voor een onmiddellijke symptoom verlichting bij tientallen gezondheid symptomen met relatief minimale nadelige bijwerkingen. De software werd gebruikt om te meten welke werkzaamheid en bijwerkingen werden gemeld  van medicinale cannabis in naturalistische omstandigheden. 2830 ReLeaf app gebruikers namen deel aan 13.638 individuele sessies door zelf gegeven medische cannabis en gaven de ernst van de symptomen van de primaire ziekte op een visuele 11-punten analoge schaal (van 0 tot 10) in real-time, zowel vóór als na het innemen van de cannabis samen met de ervaren bijwerkingen.

De deelnemers namen cannabis om een verscheidenheid van symptomen van ziekten te behandelen, waarvan de meeste met pijn, angst en depressieve symptomen verwant. Aanzienlijke vermindering van symptoom ernst werden gemeld voor alle categorieën met gemiddelde reducties tussen 2.8 en 4,6 punten van het symptoom. De auteurs vatten samen, dat “een door patiënten gehandhaafd gebruik van cannabis verbonden is met klinisch significante verbeteringen van de zelf gemelde verlichting van de symptomen voor de behandeling van een breed scala van ziekten, samen met frequente positieve en negatieve bijwerkingen”.

Stith SS, Vigil JM, Brockelman F, Keeling K, Hall B. Patient-Reported Symptom Relief Following Medical Cannabis Consumption. Front Pharmacol. 2018;9:916.

Deutsch:

Wissenschaft/Mensch: Cannabis vermittelt eine Symptomlinderung bei einem breiten Spektrum von Erkrankungen

Mittels neuer mobiler Applikationstechnologien (App) fanden Forscher der Universität von Neumexiko heraus, dass medizinisches Cannabis eine sofortige Symptomlinderung bei Dutzenden gesundheitlicher Symptome bei relativ minimalen negativen Nebenwirkungen liefert. Die Software wurde verwendet, um selbst berichtete Wirksamkeit und Nebenwirkungen von medizinischem Cannabis unter naturalistischen Bedingungen zu messen. 2830 Releaf App-Nutzer nahmen an 13.638 Einzelsitzungen für selbst verabreichtes medizinisches Cannabis teil und gaben die Schwere ihres primären Krankheitssymptoms auf einer visuellen 11-Punkte-Analogskala (von 0 bis 10) in Echtzeit jeweils vor und nach der Cannabiseinnahme an, zusammen mit den erlebten Nebenwirkungen.

Die Teilnehmer nutzten Cannabis zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheitssymptomen, von denen die meisten mit Schmerzen, Angst und depressiven Symptomen zusammenhingen. Signifikante Reduzierungen der Symptomschwere wurden für alle Symptomkategorien berichtet, mit durchschnittlichen Reduzierungen zwischen 2,8 und 4,6 Punkten. Die Autoren fassten zusammen, dass „ein durch Patienten gehandhabter Cannabiskonsum mit klinisch signifikanten Verbesserungen bei einer selbst berichteten Symptomlinderung zur Behandlung einer großen Breite von Erkrankungen verbunden ist, zusammen mit häufigen positiven und negativen Nebenwirkungen“.

Stith SS, Vigil JM, Brockelman F, Keeling K, Hall B. Patient-Reported Symptom Relief Following Medical Cannabis Consumption. Front Pharmacol. 2018;9:916.

English

Science/Human: Cannabis provides symptom relief in a wide range of health conditions

Utilizing new mobile application technology (app), researchers at The University of New Mexico found that medical cannabis provides immediate symptom relief across dozens of health symptoms with relatively minimal negative side effects. The software was used to measure self-reported effectiveness and side effects of medical cannabis used under naturalistic conditions. 2,830 Releaf App users completed 13,638 individual sessions self-administering medical cannabis and indicated their primary health symptom severity rating on an 11-point (0-10) visual analogue scale in real-time prior to and following cannabis consumption, along with experienced side effects.

Participants used cannabis to treat a high number of health symptoms, the most frequent relating to pain, anxiety, and depressive conditions. Significant symptom severity reductions were reported for all the symptom categories, with mean reductions between 2.8 and 4.6 points. Authors summarised that “patient managed cannabis use is associated with clinically significant improvements in self-reported symptom relief for treating a wide range of health conditions, along with frequent positive and negative side effects.”

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany