Commissiebrief Tweede Kamer inzake Uitvoering moties Bergkamp over medicinale cannabis

09 juli 2018

Bruno Bruins (Minister Medische Zorg en Sport) schrijft:

Op 19 juni jl., zijn de drie moties (29477, nr. 484, 485 en 486) van mevrouw Bergkamp aangenomen. Op verzoek van mevrouw Bergkamp laat ik u hieronder weten wat momenteel de stand van zaken is ten aanzien van de uit te voeren moties.

Nr. 484 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP
Voorgesteld 12 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een toenemende groep patiënten baat heeft bij het gebruik van medicinale cannabis;

overwegende dat het Zorginstituut in de verkenning medicinale cannabis stelt dat het nog te vroeg is voor een beoordeling in verband met een te lage kwaliteit van het bewijs rondom de werking van medicinale cannabis;

van mening dat er op een zo kort mogelijke termijn getracht moet worden meer bewijs te vergaren;

verzoekt de regering, op korte termijn onderzoek te laten doen naar de werking van medicinale cannabis op patiënten met specifieke indicaties en de Kamer te informeren over de resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

(bron)

Nr. 485 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP
Voorgesteld 12 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de instelling van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) besproken is om als taak ook onderzoek (te laten) doen;

overwegende dat het BMC veel informatie kan vergaren, vanwege zijn unieke rol in zowel de productie van als het toezicht op medicinale cannabis;

verzoekt de regering, in overleg te treden met het BMC om te kijken of en hoe deze onderzoekstaak ingevuld zou kunnen worden en de Kamer hierover uiterlijk in het vierde kwartaal van 2018 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

(Bron)

Nr. 486 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP
Voorgesteld 12 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een toenemende groep patiënten baat heeft bij het gebruik van medicinale cannabis;

overwegende dat het Zorginstituut in de verkenning medicinale cannabis stelt dat het nog te vroeg is voor een beoordeling in verband met een te lage kwaliteit van het bewijs rondom de werking van medicinale cannabis;

van mening dat er op een zo kort mogelijke termijn getracht moet worden meer bewijs te vergaren;

verzoekt de regering, op korte termijn onderzoek te laten doen naar de werking van medicinale cannabis met een overzichtelijke groep van kinderen met epilepsie en de Kamer te informeren over de resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

(Bron)