Aanbesteding medicinale cannabis in Nederland gestaakt!

16 juli 2018

Update 16 juli 2018!

Zoektocht naar telers cannabis gestaakt!

Nederland staakt voorlopig de zoektocht naar Nederlandse telers voor medicinale cannabis.

Nieuwe aanbesteding over enkele maanden

“Op basis van vragen die zijn gesteld over de proportionaliteit van de aanbesteding, is het Bureau voor Medicinale Cannabis tot de conclusie gekomen dat de huidige aanbesteding niet kan worden voortgezet. De aanbesteding wordt over enkele maanden opnieuw uitgezet en bekendgemaakt op TenderNed en op deze website”, schrijft BMC.

Grootte productie moeilijk te voorspellen

In de tender staat dat zeer moeilijk is te voorspellen hoe groot de productie moet worden. Nederland wil ook een groeiende buitenlandse vraag invullen en nieuwe variëteiten produceren én bereidt een proef met legale teelt voor coffeeshops voor.

Lees meer

Op woensdag 28 februari is de nieuwe aanbesteding medicinale cannabis van start gegaan.

Deze zou sluiten op 18/06/2018

30 mei 2018 BMC

Publicatiedatum Nota van Inlichtingen opgeschoven

Bij een aanbesteding is het gebruikelijk dat er vragen gesteld kunnen worden door de deelnemers. Deze vragen worden in een Nota van Inlichtingen beantwoord.

De Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding teler medicinale cannabis zou op 28 mei 2018 gepubliceerd worden. Het beantwoorden van de vragen kost echter meer tijd dan we hadden verwacht. De nieuwe publicatiedatum van de nota wordt via deze website en via Tenderned bekend gemaakt.

Bron

 

Levering medicinale cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

Aanmelden kan nog …. dagen.

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één leverancier/dienstverlener per perceel op het gebied van de levering van medicinale cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit. Perceel 1 heeft betrekking op de huidige variëteiten en perceel 2 op nieuwe variëteiten. De oogsten medicinale cannabis kunnen enkel door Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) worden opgekocht. Het BMC draagt zorg voor de laboratoriumresultaten, het gamma doorstralen, het verpakken, etiketteren en de distributie van het product.

Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding

Publicatiedatum
28-02-2018
Sluitingsdatum
18-06-2018 10:00
Aanvang opdracht
01-11-2019

TenderNed en TED

Aanbestedingswet 2012

Leveringen

Niet-openbaar / CPV code 33600000-6 Farmaceutische producten / Plaats van uitvoering Nederland (NUTS-code) NEDERLAND (NL)

TenderNed-kenmerk 151895

Bron

Momenteel heeft Bedrocan de monopoliepositie, tijd dat hier verandering in gaat komen.