Gebruikersverklaring medicinale cannabis (voor aanvraag patiëntenpas)

06 februari 2018

Ook als je niet thuis wil kweken, maar toch een medische verklaring wil hebben omtrent het gebruik van medicinale cannabis, hebben we ook hiervoor een pdf file gemaakt, die je kan laten ondertekenen door je zorgverlener met BIG-Registratie.

Het bezit van meer als 5 gram cannabis kan in sommige gemeenten al zorgen voor huisuitzetting! Het is onduidelijk welk recht een Nederlands ingezetene heeft betreffende het bezit van cannabis. Als je het medicinaal gebruikt en je gebruikt niet alleen de medicinale cannabis uit de apotheek, is het verstandig om je zorgverlener hier een verklaring voor te laten ondertekenen en een aanvraag doet voor een patiëntenpas.

Wij vinden het dan ook van groot belang dat je de patiëntenpas altijd bij je hebt, voor het geval je het nodig mocht hebben.

Indien je ook wilt kweken kijk dan hier