Uitstel beantwoording Kamervragen door Paulusma en Sneller van D66: Medicinale cannabis en ontoereikend beleid op maatschappelijk behoefte

15 januari 2022

12 Januari 2022:

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paulusma en Sneller over medicinale cannabis en ontoereikend beleid op maatschappelijk behoefte

Er zijn op 20 december 2021 schriftelijke kamervragen gesteld door Sneller en Paulusma van D66 aan P. Blokhuis van VWS.

2021Z23979

Vragen van leden Paulusma en Sneller (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over medicinale cannabis en
ontoereikend beleid op maatschappelijk behoefte (ingezonden 20 december 2021).

Vraag 1
Herkent u ook dat verschillende soorten hennep diverse gezondheidseffecten en gezondheidswinst kan opleveren voor patiënten die kampen met ernstige
ziekteverschijnselen?

Vraag 2
Bent u ermee bekend dat ziekteverschijnselen als misselijkheid en braken alleen met bepaalde soorten cannabis kan worden beperkt en deze variëteiten
niet door Bedocran in opdracht van Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) worden geproduceerd?1

Vraag 3
Kunt u aangeven of en zo ja hoe, het BMC voorziet in de behoeften van patiënten met ernstige ziekteverschijnselen die baat hebben bij het gebruik
van medicinale cannabis? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u het ermee eens dat andere producenten van cannabis voor medische doeleinden wel in deze variëteiten en behoeften kunnen voorzien, mits een
ontheffing wordt verleend?

Vraag 5
Kunt u aangeven of u bereid bent ontheffing te verlenen voor andere producenten van medicinale cannabis? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 6
Kunt u aangeven waarom slechts één op de veertien mensen die cannabis voor medische doeleinden gebruiken, cannabis aanschaft via de apotheker of
arts?2

Vraag 7
Bent u het eens dat informatie, voorlichting en beleid omtrent medicinale cannabis ontoereikend is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Bent u het eens dat gebrek aan informatie, voorlichting en beleid omtrent het gebruik van cannabis met medische doeleinden gevaarlijk kan zijn voor
patiënten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Kunt u aangeven waarom er verschillend beleid is tussen gemeenten met betrekking tot de thuiskweek voor eigen gebruik van cannabis met medische
doeleinden?

Vraag 10
Bent u bekend met de gevaren die dreigen voor patiënten die zelf cannabis kweken voor medische doeleinden voor individueel gebruik, denk aan
uithuisplaatsing (van kinderen)?

Vraag 11
Kunt u reflecteren op de proportionaliteit van dergelijke gevaren voor patiënten die cannabis kweken voor medische doeleinden voor individueel
gebruik?

Vraag 12
Kunt u aangeven of u bereid bent patiënten die baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis individuele ontheffing te verlenen voor het kweken
voor eigen gebruik? Zo nee, waarom niet?

Bron

1 NOS, 10 februari 2016, «Geen straf voor hiv-patiënt die cannabis teelde» (https://nos.nl/artikel/2086043-geen-straf-voor-hiv-patient-die-cannabis-teelde)
kv-tk-2021Z23979 ’s-Gravenhage 2021 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Vragen1

2 Instituut Medicinale Cannabis, 23 november 2021, «Grote zorgen over Trimbos-cijfers
medicinaal cannabisgebruik» (https://www.imc-nederland.nl/nieuws/grote-zorgen-over-trimboscijfers-medicinaal-cannabisgebruik/)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Vragen

Lees ook