Kamervragen (Bergkamp) over het fiscaal aftrekken van de kosten voor het telen van eigen cannabis

12 oktober 2019

Op 4 oktober 2019 heeft de Hoge Raad besloten dat kosten voor het telen eigen medicinale thuiskweek van cannabis fiscaal aftrekbaar zijn.

11 Oktober heeft Vera Bergkamp kamerlid D66 kamervragen ingediend betreffende deze aftrekbare kosten. Het antwoord moet komen van Bruno Bruins minister van medische zorg.

Hier vraagt ze ook om de mogelijkheid van thuistelen onder bepaalde voorwaarden zoals in Tilburg 

Echter bij vraag 5 wordt het aantal cannabisplanten op maximaal 5 gezet, terwijl er meerdere uitspraken zijn dat er ook meer als 5 medicinaal gekweekt mogen worden.

 

2019Z19492

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Medische Zorg over het fiscaal aftrekken van de kosten voor het telen van eigen cannabis (ingezonden 11 oktober 2019)

 

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Eigen cannabis op voorschrift fiscaal aftrekbaar’? 1)

  2. Hoe beoordeelt u het feit dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de kosten van eigen teelt cannabis aftrekbaar zijn als de cannabis door de dokter is voorgeschreven?

  3. Wat zijn de consequenties van deze uitspraak voor het huidige beleid rondom de thuiskweek van cannabis?

  4. Hoe staat deze uitspraak van de Hoge Raad in verhouding tot het gegeven dat thuis gekweekte cannabisplanten voor medicinale doeleinden door de politie na meldingen of tips nog vaak geruimd worden?

  5. Bent u bereid naar aanleiding van deze uitspraak lokale driehoeken op te roepen af te spreken niet te handhaven bij maximaal 5 cannabisplanten als er een doktersverklaring aanwezig is?

  6. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Bergkamp over onderzoek naar de werking van medicinale cannabis en de motie-Bergkamp over onderzoek onder kinderen met epilepsie 2)

 

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2134847614/eigen-cannabis-op-voorschrift-fiscaal-aftrekbaar?

2) Kamerstukken 29477, nr. 484 en 486

Bron

Open brief aan Bruno Bruins

Eerdere Kamervragen