NHG: Huisarts geen medicinale cannabis meer voorschrijven!

NHG adviseert geen medicinale cannabis meer voor te schrijven tot er meer wetenschappelijke bewijzen zijn